Anai Ekalino par Orin Fleurimont

Anai Ekalino par Orin Fleurimont

Le mannequin Soudanais Anai Ekalino par le photographe Américain Orin Fleurimont. Stylisme par Sasha LV Twenty Three, maquillage par Tasheba Johnson.

Voir l’article
3 septembre 2012
Partager: